Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
09.45
Pilates Adultes
09.45
10.45
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
09.45
10.45
Pilates AdultesRéserver en ligne
10.00
Bike
10.00
10.45
BikeRéserver en ligne
10.15
10.30
11.00
Pilates Adultes
11.00
12.00
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
11.00
12.00
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Sénior/Femmes enceintes
& Femmes enceintes
11.00
12.00
Pilates Adultes
11.00
12.00
Pilates AdultesRéserver en ligne
11.15
11.30
11.45
12.30
Pilates Adultes
12.30
13.30
Pilates AdultesRéserver en ligne
12.45
13.00
13.15
17.00
Visio
17.00
18.00
VisioRéserver en ligne
17.15
17.30
Yoga
17.30
18.30
YogaRéserver en ligne
Pilates Adultes
17.30
18.30
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
17.30
18.30
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
17.30
18.30
Pilates AdultesRéserver en ligne
17.45
18.00
18.15
18.45
Pilates Boxing
18.45
19.45
Pilates BoxingRéserver en ligne
Bike
18.45
19.30
BikeRéserver en ligne
Yoga
18.45
19.45
YogaRéserver en ligne
Pilates Adultes
18.45
19.45
Pilates AdultesRéserver en ligne
19.00
19.15
19.30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10.00
Bike
10.00
10.45
BikeRéserver en ligne
10.15
10.30
18.45
Bike
18.45
19.30
BikeRéserver en ligne
19.00
19.15

Mardi

Samedi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
09.45
Pilates Adultes
09.45
10.45
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
09.45
10.45
Pilates AdultesRéserver en ligne
10.00
10.15
10.30
11.00
Pilates Adultes
11.00
12.00
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
11.00
12.00
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
11.00
12.00
Pilates AdultesRéserver en ligne
11.15
11.30
11.45
12.30
Pilates Adultes
12.30
13.30
Pilates AdultesRéserver en ligne
12.45
13.00
13.15
17.30
Pilates Adultes
17.30
18.30
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
17.30
18.30
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
17.30
18.30
Pilates AdultesRéserver en ligne
17.45
18.00
18.15
18.45
Pilates Adultes
18.45
19.45
Pilates AdultesRéserver en ligne
19.00
19.15
19.30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
18.45
Pilates Boxing
18.45
19.45
Pilates BoxingRéserver en ligne
19.00
19.15
19.30

Lundi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
11.00
Pilates Sénior/Femmes enceintes
& Femmes enceintes
11.00
12.00
11.15
11.30
11.45

Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
17.00
Visio
17.00
18.00
VisioRéserver en ligne
17.15
17.30
17.45

Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
17.30
Yoga
17.30
18.30
YogaRéserver en ligne
17.45
18.00
18.15
18.45
Yoga
18.45
19.45
YogaRéserver en ligne
19.00
19.15
19.30

Lundi

Mercredi

X