Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10.00
Pilates Adultes
10.00
11.00
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
10.00
11.00
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Sénior/Femmes enceintes
& Femmes enceintes
10.00
11.00
Bike
10.00
10.45
BikeRéserver en ligne
11.00
Pilates Adultes
11.00
12.00
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
11.00
12.00
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
11.00
12.00
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
11.00
12.00
Pilates AdultesRéserver en ligne
12.00
Pilates Adultes
12.30
13.30
Pilates AdultesRéserver en ligne
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
Yoga
17.30
18.30
YogaRéserver en ligne

Pilates Boxing
18.30
19.30
Pilates BoxingRéserver en ligne

Yoga
19.30
20.30
YogaRéserver en ligne
Pilates Adultes
17.30
18.30
Pilates AdultesRéserver en ligne

Bike
18.30
19.15
BikeRéserver en ligne

Pilates Adultes
19.30
20.30
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
17.30
18.30
Pilates AdultesRéserver en ligne

Kettlebell
18.30
19.30
KettlebellRéserver en ligne

Yoga
19.30
20.30
YogaRéserver en ligne
Pilates Adultes
17.30
18.30
Pilates AdultesRéserver en ligne

Pilates Adultes
18.30
19.30
Pilates AdultesRéserver en ligne

Pilates Adultes
19.30
20.30
Pilates AdultesRéserver en ligne
18.00
19.00
20.00

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10.00
Bike
10.00
10.45
BikeRéserver en ligne
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
Bike
18.30
19.15
BikeRéserver en ligne
19.00

Mardi

Samedi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
18.00
Kettlebell
18.30
19.30
KettlebellRéserver en ligne
19.00

Mercredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10.00
Pilates Adultes
10.00
11.00
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
10.00
11.00
Pilates AdultesRéserver en ligne
11.00
Pilates Adultes
11.00
12.00
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
11.00
12.00
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
11.00
12.00
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
11.00
12.00
Pilates AdultesRéserver en ligne
12.00
Pilates Adultes
12.30
13.30
Pilates AdultesRéserver en ligne
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
Pilates Adultes
17.30
18.30
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
17.30
18.30
Pilates AdultesRéserver en ligne
Pilates Adultes
17.30
18.30
Pilates AdultesRéserver en ligne

Pilates Adultes
18.30
19.30
Pilates AdultesRéserver en ligne

Pilates Adultes
19.30
20.30
Pilates AdultesRéserver en ligne
18.00
19.00
Pilates Adultes
19.30
20.30
Pilates AdultesRéserver en ligne
20.00

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
18.00
Pilates Boxing
18.30
19.30
Pilates BoxingRéserver en ligne
19.00

Lundi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10.00
Pilates Sénior/Femmes enceintes
& Femmes enceintes
10.00
11.00

Vendredi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
17.00
Yoga
17.30
18.30
YogaRéserver en ligne
18.00
19.00
Yoga
19.30
20.30
YogaRéserver en ligne
Yoga
19.30
20.30
YogaRéserver en ligne
20.00

Lundi

Mercredi

X